Terschellinger DNA

Notes


JAN BRANDENBURG

Dank zij A.J.Zwaal weten we de eerste generaties Brandenburg terug te vinden. Zo weten we ook dat deze Jan voorzanger was in de kerk en dat hij dan vermoedelijk ook schoolmeester was, dat ging haast altijd samen.