Terschellinger DNA

Notes


JACOB REIJNDERSZ SPITS

Wonend in Amsterdam; Oostzeevaarder. Hij wordt genoemd in Coopbrief dd.09-11-1724, Ral 4801/4


LIESKE JANS HAPPERT

Liske kocht in 1700 haar zuster uit en bezat toen het huis van haar ouders in de Lange Buren 27. Zie A.J.Zwaal in Sml, maart 2000
blz 10.


TEUNTIE TIJS

In 1734 maakt ze een nieuw testament. Ze is nu weduwe.
Teuntje heeft een zuster Neeltje Tijs, die veel genoemd wordt in de oude koopacten.


SIEBE AGES

Woonplaats Midslands. Siebe kocht in 1681een huis te Seerijp van de erfgenamen van Cornelis Claesz de oude. Deze behartigde de belangen van de familie Pont. Nicolaas Pont was de eigenaar van de Surijper polder en woonde in Amsterdam.
Hij wordt samen met zijn vrouw genoemd in het oud Recht. Arch. v. Oost Tersch. op 02-02-1690. Siebe was toen wel overleden.
En nog wat : Volgens die acte werd zijn naam geschreven Siebe Ages.......... Mogelijk met een achternaam.