Terschellinger DNA

Notes


PIETER FOPPESZ

Pieter kocht in 1700 een huis in de Torenstraat 4 van Cornelis Spijker (# 17312) Hij woonde nu tegenover zijn zoon Dirk.
Hij was schipper van "De Oude Star" en zijn zoon Dirk nam dat later van hem over. Toen Doetje overleed, ze was toen al weduwe, verkochten haar erven: de kinderen Jacob-, Zijmon- en Frans Pieters de molen die zij in 1731 had gekocht aan Grietje Thomas Koop en Jelis Jacobs Stada voor Car. fl 2400,-


DOETJE JACOBS

Doetje kocht in 1731 de helft van de nieuwe korenmolen op het duin van de kinderen van wijlen Jacob Jilles Stada.
Maar in 1753 kocht Jillis Jacobs Stada die halve molen weer terug. En de andere helft? Of was die al van Grietje Thomas Koop?
Want in die zelfde acte worden zowel Jacob Jilles als Grietje Thomas genoemd als de kopers van de erven


JACOB PIETERSZ FOPPES

Hij was timmerman en kocht in 1719 de helft van de korenmolen, die toen aan het eind van de Molenstraat stond. Hij kocht samen met Jan Sjoukesz een huis in de Torenstraat nr 3.en 4 maanden later verkochten ze het weer aan Jetze Claas Tromp.
Hij wordt ook genoemd in Coopbrieven van 29-05-1727 en 05-06-1717 en in 1719, 1725 en 1728.
Ook de Torenstraat 123 (nummering volgens kahiervan 1748) het eerste huis rechts vanaf de Brandaris was van hem. Zie A,J,Zwaal in Sml sept 1997, blz125.


FOPPE PIETERSZ

in 1649 kocht hij een huis in Serijp van Aaltje Doijes, via haar ooms en voogden, Gerrit Pietersz en Jacob Pietersz.
Later verkochten zijn erven het in 1723 aan de Commandeur Hendrik Tijmonsz Ies.
Foppe was in 1687 ouderling op de Kleine Buren. In 1672 wordt hij genoemd in de Reg.v.Vord. inv.nr 55, fiche nr. 99-2, dd. 15-01-1672. Woonde toen nog in Serijp.