Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS FEYKES\F. SCHAAP (C. ROOS)

2 SOUR S7


F. = FEYKSEN/FEYKZEN/FYKES woonpl. West-Tersch. wedn. C. ROOS = CORNELIS ROOS (???)


EEGJEN JACOBS\JACOBSZ KRAB

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


FEIJKE Cornelisz ROOS\SCHAAP

2 SOUR S7


get. de muij Treijntje Reltjes


CORNELIS FEYKES\F. SCHAAP (C. ROOS)

2 SOUR S7


F. = FEYKSEN/FEYKZEN/FYKES woonpl. West-Tersch. wedn. C. ROOS = CORNELIS ROOS (???)


SIBBELTJE WIERSMA

2 SOUR S7


woonpl. Anjum


NEEKE\NEELTJE Cornelis ROOS\SCHAAP

2 SOUR S7


get. de oude moeij


FEIJKE Cornelis ROOS\SCHAAP

2 SOUR S7


get. de oude moeij Trijntje Reltjes


CORNELIS FEYKES\F. SCHAAP (C. ROOS)

2 SOUR S7


F. = FEYKSEN/FEYKZEN/FYKES woonpl. West-Tersch. wedn. C. ROOS = CORNELIS ROOS (???)


JAPKE JANS\JANSZ BOK\BOCK

2 SOUR S7


wed. woonpl. West-Tersch.


WILLEM Cornelisz ROOS\SCHAAP

2 SOUR S7


get. de oude moeij Trijntje Reltjes


GERRIT CORNELIS ROTGANS

woonpl. West-Tersch.
Op zijn grafsteen staat dat hij geboren is in 1778 en in het doopregister staat dat hij gedoopt is in 1775.
In 1805 kocht Rotgans van Wigle Tjebbes Swart het huis Lange Buren 29, voor de prijs van fl 1300,-- . Wigle had het voor fl 700,--
gekocht van de wed.Neeltje Frans Smidt ( # 2792).


GRIETJE CORNELIS ROOS\SCHAAP

2 SOUR S84


get. de oude moeij Trijntje Reltjes woonpl. west-Tersch.


JAPKE JANS\JANSZ BOK\BOCK

2 SOUR S7


wed. woonpl. West-Tersch.


CORNELIS FEYKES SCHAR

Kocht in 1716 een huis in de Molenstraat voor fl. 400,-
Als Commandeur ving hij tussen 1721 en 1724 zes walvissen. Hij verongelukte in 1724. (Is dit jaartal goed ???)
Zie ook S.m.l. maart 2002, blz.38/39.
Op 20.12.1746 is er een schepenacte te vinden, waarin staat dat de dochter Sjoeke de boedel onverdeeld heeft gelaten met haar moeder en haar broer Claas Corn. Schar. RAL, 6988.


NEEKE KLAAS

Hun huis in de Molenstraat wordt in 1778 verkocht aan Jacob Jaspers, commandeur
Cornelis en Neeke maken een testament. Ral, inv.nr. 6987, dd. 15-04-1730. (Hier klopt iets niet: hij was in 1724 overleden !)


SJOEKE Cornelis SCHAR

get. de moeij Trijn
Sjkoeke maakte in 1746 een testament op Oost. Neeke Claas haar moeder leefde in 1750 nog en maakte een overeenkomst met haar dochter Sjoeke.


CORNELIS FEYKESZ\FYKES TOT

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Neeke Pieters


PIETJE DOUWES REUS

2 SOUR S85


woonpl. West-Tersch.