Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS FEIJKES SCHAAP

Hij was 1795 collecteur van Lands Imposten(Belastingen) op West Terschelling


JAPKE JANS BOK

Cornelis verkocht het huis waarin Japke voorheen met haar verongelukte man Pieter Klaas Botes, woonde. Torenstraat 124. aan B.Q.van der Willigen. (#18392)


PIETER TJEBBES

Komt van 1709 tot 1725 voor in de schippersarchieven. En in 1728 staat hij als eigenaar van een stukje land in de meetboeken van het kadaster. Pieter koopt op 27 dec. 1759 voor een kleine 400 gulden een huis in de Molenstraat 67. Zie A.J.Zwaal in Sml
dec. 1998, blz 186 en in Sml sept 1997, blz 128 staat dat Pieter ook in de Torenstraat nr 136 gewoond heeft en dat daar zijn familie lang heeft vertoefd, want in 1791 staat het huis nog op naam van Rinke Pieters Tjebbes.


RINCKE TJEBBESZ

Zie bij opm. kleinzoon


JAN JORTSZ

Hij wordt genoemd in de belasting lijsten van 1636 van Formerum. Althans zijn weduwe, maar haar naam is niet genoemd. Jan blijkt dus overleden te zijn. En in 1631 wordt hij ook gesignaleerd. Zie Reg.v.Vord. dd. na 25-01-1631 (no21), inv.nr.54, RA 4846.
In een acte van de Nedergerechten van O.Tersch. inv.nr. 54, RAL. 4846/1 wordt hij in een van de eerste actes van 1628 ook genoemd. Idem in een acte van 1629 en in de acte van #18946