Terschellinger DNA

Notes


JAN JANSZ KLEIJN

Jan Jansz Kleijn en Trijn Wiggeles worden in een Koop-en Transportbrief genoemd. Ze zijn dan 26-02-1680 reeds overleden en de kinderen richten zich in die brief tot Cornelis Gerrits Rotgans. Waarover heb ik niet genoteerd: Het ging mij om de namen van personen die toen leefden. Later bleek het om de verkoop van een stuk land, genaamd de Ven, te gaan.
. Ook bestaat er een "Coop en transportbrief" van 6-febr.1681 van de erven van Jan Jans Kleijn en Trijn Wiggeles gericht aan de out Burgemeester Pieter Lijkeles. Inhoudelijk kan ik het slecht lezen.


WIGGELE JANSZ (KLEIJN)

Wiggele wordt genoemd in Ral 4901, dd.12-02-1681


SIJBRAND WIGGELES

Vermoedelijk heette de oudste zoon van Wiggele Sijbrandsz naar de gewoonte van die tijd: Sijbrand Wiggeles, maar op Terschelling komt die naam tot nu toe niet voor. Hij zou vroeg overleden kunnen zijn of mogelijk erg jong het eiland hebben verlaten.


PIETER GERRITSZ (?)

Zie bij opmerking bij zijn zoon.
Volgens Jan van Dieren in Sml, nr 2, 2004, blz107, kocht ene Pieter Gerridsz te Kinnum in 1629 een huis met tuin op Stortum, gekocht van Douwe Annisz voor fl 1600,-.


JAN ANNESZ

Dit echtpaar bestond al voor 04-05-1693, de datum van de Coop- en transportbrief, waarin ze genoemd worden. Jan Annesz was toen al overleden. In 1630 echter leefde hij wel:


AALTJE DIRKS

Dit echtpaar wordt genoemd in een koop-en transportbrief van 04-05-1693.


PIETER JANSZ

Genoemd in1671in oud recht. Archief acte.