Terschellinger DNA

Notes


TIJMEN REIJNSEN

Zie over dit echtpaar de opmerking bij zijn naamgenoot:: # 7371


WIJBRAND WILLEMS de GRAAF

Dit echtpaar wordt genoemd in Koop-en Transportbrieven van 20-04-1677 en 15-05-1685. Zij is in 1677 weduwe.
Jan v.Dieren noemt een Wijbren Willemsz in Sml mrt 2003, blz 19 op Kaard, die daar in 1633 een huis verkocht aan Gossen Poppesz. Kan dat deze geweest zijn en dat zijn weduwe in 1677 en 1685 nog leefde?


SIOERT DOUWESZ

Dit gezinnetje wordt genoemd in een Coop-en Transportbrief van 20-08-1681. Sioert wordt genoemd in 1676 als nieuwe eigenaar van het huis Molenstraat hoek W.Barentsstraat dat hij kocht van Claas Cornelis Goutkoorn (# 17738) Ook hij deed er niets mee. Totdat hij het in 1684 verkocht aan schipper Hielcke Kokes


ANTJE SIOERTS

IN Coopbrief van20-08-1681 staat dat Antje een dochter is van Sioert Douwes en Jantje Cornelis. RAL 4799/5


R. DOUWSZ

Dit echtpaar wordt genoemd in Coop-en Tr.brieven van 10-05-1679 en 20-05-1681. R.Douwsz is dan al overleden.RAL , 4799/5
Er is nog een brief van 16-09-1678 waarin alleen de kinderen van Barber Volkerts worden genoemd. Het lijkt erop dat R.Douwsz toen al overleden was.


JAN HENDRIKSZ BOUT\BOUK

Dit echtpaar wordt genoemd in een Coop-en Tr.p.brief dd. 29-02-1700. Zij was toen al weduwe.