Terschellinger DNA

Notes


HANS HANSZ de JONG

Dit echtpaar wordt genoemd in Coopbrief dd. 10-03-1687 Zij is dan al weduwe


CORNELIS BERCK

Hij was drost op Terschelling van 1647-1677. Hij bouwde oa het Drosthuis in Midsland. En zorgde voor de aanleg van de
Takkekooi (of Oosterkooi) in het Vlackwater buiten Oosterend. Bron: Scellinge van Marijke de Vrij.


CORNELIS CORNELISZ BERCK

Samen met zijn broer Jan stichtte hij de vogelkooi in het "Herenland in de Westduinen"


JAN CORNELISZ BERCK

Zie bij zijn broer Cornelis Corn. Berck