Terschellinger DNA

Notes


GABBE TIERCKSZ

In Coopbrief dd.03-02-1683 staat" erven van Gabbe Tiercksz" en de brief is getekend door Jan Gabbesz. Kan niet anders dan zijn zoon zijn.Vermoedelijk is dit Gabbe Tjerksen die in 1650 ouderling op Midsland was.


JAN LUBKESZ

Dit echtpaar werd genoemd in Coopbrief dd. 17-03-1698. Ral , 4801/1. In 1676 komen ze in het bezit van een huis in de Lange Buurtstraat no39. In 1797 verkoopt Gijsje het aan Foppe Willemsz. Was Jan dan al overleden ?