Terschellinger DNA

Notes


SIJNE HARKESZ

Sijne wordt genoemd in de Reg. v. Vord. op West. dd. ??-05-1693, Er stond Sijre Markusz Backer (met aantekening dat voorste naam slecht leesbaar was). Maar het zal vermoedelijk om bovenstaande persoon gaan.


CORNELIS EVERTSZ

Hij bleek volgens een lijst van ouderlingen reeds in 1645 op Oost Terschelling ouderling te zijn. Of zou het zijn grootvader geweest geweest zijn ?


HESSEL JANSZ DUIJNKER

Deze Hessel gevonden in Coopbrief dd.16-05-1675, Ral , 4799/3. Nog niet in te passen bij de fam Duijnker . In 1685 stond er in een Coopbrief dat ene Martjen Claes weduwe was van ?.?. Duijnker. Aangezien Hessel de enige Duijnker was die er toen voor
in aanmerking kwam, heb ik die 2 gekoppeld. Maar 100% zeker is het niet. En in de oud Recht. Arch. van Oost Terschelling wordt hij op 20-02-1685 ook genoemd, doch zijn vrouw niet. Dat hij om Oost bestond blijkt uit de lijst der ouderlingen van Oost: Hij was ouderling in 1690 in Oosterend. Doch hieruit valt af te leiden dat Martje Claes niet de wed. was van Hessel, want die Hessel leefde 5 jaar later dus nog. Martje als partner verwijderd.
Lijst van oud 0ost-Trsch. gevonden: 20-06-1712 Barber Tierkx, wed.v. Hessel Jans Duijnkert te Oosterend.
Hij wordt ook genoemd in de Reg. v. Vord. inv.nr.55, fiche nr.112-2, dd 03-03-1675


TIJS CORNELIS GOUDKOORN

Mogelijk is het deze Tijs Cornelis die genoemd werd in de notulen van de kerk op West Tersch. dd.24-08-1666