Terschellinger DNA

Notes


POPPE CORNELISZ

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief van 10-05-1678, Ral, 4799/4. Poppe was in 1672 al overleden, vlak na het kopen van een huis in de Torenstraat nr 18. Zijn weduwe verkocht het nog in het zelfde jaar aan Sander Cornelisz. Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1998, blz67.
Maar J.v.Dieren heeft het in 1675 over ene Poppe Cornelisz Smit, (wonend op West) dat die toen een huis kocht op Kaard. Zoveel Poppe Cornelissen leefden er toch niet en zeker niet gelijktijdig? zie Sml mrt 2003, blz 19. Nee, want het blijkt toch dezelfde: In 1678 verkocht zijn weduwe MARTJE JANS(!) van "saliger Poppe Cornelis Smit" het huis op Kaard weer. Jaartallen kloppen ergens niet helemaal.


MICHIEL DOEDESZ

Deze Michiel is te vinden in Coopbrief dd 05-07-1683, Ral, 4800/1


RIMCKE JACOBSZ

Hij wordt genoemd in de Reg.v.Vord. fiche nr 102, dd. ?-02-1672. Hij wordt hierin Rimcke Jans Jacobsz genoemd


ROMCK DOEKSZ

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief dd.20-04-1694, Ral 4801/1. Beiden waren al overleden.


PIETER LIEKELESZ

Pieter Liekelesz woonde in de Torenstraat 1 en bij de brand in 1666 veranderde zijn huis eveneens in een puinhoop. Deze huisplaats konden zijn erven een jaar later verkopen aan de galjoenschipper Claas Cornelis Goudkoorn.( # 17738) Of hij tijdens deze brand was omgekomen is mij nog niet duidelijk. Mogelijk was hij al eerder overleden.


ANTJE DOUWS

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief dd.16-02-1686, Ral, 4800/2 Ze waren toen al overleden