Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JACOBSZ

Dit echtpaar wordt genoemd in Coopbrief dd. < 12-05 en 22-05>-1701, Ral , 4801/2 . Cornelis was al overleden. Er wordt in 1647 een Corn. Jacobsz genoemd als ouderling op Oost Terschelling.


SIOERT TIAARDSZ

Te vinden in Coopbrief dd. 07-03-1676, Ral 4799/3


TIEKE GAUWESZ

Echtpaar te vinden in Coopbrief dd.10-05-1672, Ral, 4799/2


HIELCKE KOKES

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief van 06-06-1695,Ral 4801/1. Hielcke bleek reeds overleden. In 1685 kocht hij het huis op de hoek van de Molenstraat en Willem Barentszstraat dat nog steeds niet herbouwd was na de brand van 1666.Maar nu kwam er nieuwbouw. Zijn weduwe verkocht het na elf jaar toen hij overleden was voor 1200 gulden aan grootschipper Albert Meijnertsz
(# 18280) Zie A.J.Zwaal in Sml sept. 1998, blz 124.