Terschellinger DNA

Notes


OEGE PIERSZ

Gevonden in Coopbrief van 03-02-1678, Ral 4799/5. Zijn vrouw bleek al weduwe te zijn.


SIJMON JANSZ

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief van 10-05-1678, Ral, 4799/4. Volgens J.v. Dieren zou Sijmon mogelijk de zoon zijn van Jan Fopsz. Zie Sml. dec 2001, blz198. Sijmon was duinmeijer en tekende ook een akte met Sijmen Jansz Pluijmgraaf. (Zo werd een duinmeijer ook wel genoemd) Zie J.v.Dieren in Sml dec. 2001, blz 198.


JAN FOPSZ

gevonden in de belasting lijsten van 1636 te Landerum. Zijn weduwe werd genoemd. In de belastinglijsten van Kaard staat hij
in 1612 (!) nog geregistreerd als schipper,
In 1631 staat hij in de Reg.v. Vord.dd. <25-01 en 22-03>-1631, inv.nr. 54, RA 4846. en leeft dus dan nog. Maar in Stortum weten ze in 1636 nog niet dat hij dood is, want daar staat hij nog steeds op de lijst
In Kaard bezat hij in 1630 1 van de 2 huizen die daar toen stonden. Ook kocht hij toen enkele stukken land in Kinnum Miede en Stortummer Miede. Zijn weduwe kocht in 1653 een duur huis in Midsland. Bron J.v. Dieren in Sml, dec. 2001, blz 198.


PIETER SIMONSZ BOON

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief van 16-04-1695, Ral, 4801/1. Het blijkt dat Vokel al eerder getrouwd is met Pieter Harmens Boon in ca 1692.En nu in 1695 alweer weduwe ?


FRIJSKE ( Feicke ?) SIEBESZ

Te vinden in Coopbrief dd.04-05-1693, Ral, 4801/1. In 06-06-1695 wordt er echter geschreven Feijcke Siebesz. Het echtpaar woont aan de N zijde van de Langeburen, ten W .belend met het glob Torenstraat. Vooral in die tijd was de doortocht vanuit de Torenstraat naar de Langeburen een smalle doorgang. Het huis achter hen, een timmerhuis, werd gekocht in 1694 door Trijntje Theunis, meerderjarige dochter. huis Dat huis hoorde als laatste huis bij de Torenstraat met nr 22.
Het huis dat hij kocht was in 1666 een huisplaats dat hij kocht van Jan Cornelis Prins