Terschellinger DNA

Notes


DOUWE TEUNIS\TEUNISZ REUS

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. get. de vader. Koopt in 1782 de ander 4 erfgenamen uit en is dan eigenaar van zijn vaders huis , nr 53, in de Molenstraat. Zie: S.m.l. nr. 1, 1999, blz.14/15.


AUKJE\AUKJEN GERKES BAKKER

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. bron geb.- en begr.data: S.m.l. nr.3, sept. 1999, blz 166.


..... Douwes REUS

2 SOUR S7


TEUNIS Cornelisz TOT

get. de vader, de moeij Abbe Douwes Reus


AUKJEN Cornelis TOT

get. de vader, de meu Abbe Douwes Reus


ANTJE CORNELIS FOPKES

2 SOUR S86


CORNELIS FRANS

2 SOUR S8


14-12-1736 (weesboek): Verklaring over de erfenis voor de kinderen van (Jacob Fransz(#3840) en van) Cornelis Fransz
Zijn vader zou Frans Cornelisz kunnen zijn die in de Coopbrieven van 20-01-1670 en 07-03-1676 , Ral , 4799/1en 4799/3 voor-
komt. Ook wordt die wat later als burgemeester genoemd.


MAIJKE JACOBS

De coopbrief van 05-05-1727 is van de erven van Maaike Jacobs. En zijzelf wordt genoemd in schepenacte van 19-12-1708,
Inv. nr. RA , 4793.


CORNELISZ FRANSZ KOOIJMAN

Zie ook nr 2746


BATJE\BATTJE POPPES\Pops

get. de vader, Antje Tjerks(=#1749)


FRANS Cornelisz KOOIJMAN

get. de vader, Itie Frans