Terschellinger DNA

Notes


GRIETJE ALLERTS

Dit echtpaar gevonden in Coopbrief dd.25-08-1692, Ral 4800/4


WILLEM GEURTSZ

Zie Coopbrief, dd.10-05-1684, Ral, 4800/1
In Allerh. Schepenacten is uit het testament van Ynt Poppes te lezen wie haar kinderen waren (02-10-1713)


JACOB REIJNDERSZ SPITS

Wonend in Amsterdam; Oostzeevaarder. Hij wordt genoemd in Coopbrief dd.09-11-1724, Ral 4801/4


CORNELIS REIJNDERS SPITS

Wonend op Terschelling, later in Amsterdam. Oostzeevaarder. In Coopacte dd.10-05-1728 bleek hij op Terschelling te wonen. Ral 4801/4