Terschellinger DNA

Notes


JACOB CORNELISZ

Jacob was schipper. In Coopbrieven dd. 04-05-1718 en 11-12-1727 Ral 4801/3+4 wordt hij genoemd. In de laatste blijkt hij te zijn overleden. Zie ook bij Neeltje. In Reg. van Vord. fiche nr 99, wordt hij begin 1672 ookgenoemdalsBurgemeester.
Nog niet bekens, wie de moeder was van Trijntje Jacobs, Neeltje Sjoerds of een ander.


JACOB CORNELISZ

Jacob was schipper. In Coopbrieven dd. 04-05-1718 en 11-12-1727 Ral 4801/3+4 wordt hij genoemd. In de laatste blijkt hij te zijn overleden. Zie ook bij Neeltje. In Reg. van Vord. fiche nr 99, wordt hij begin 1672 ookgenoemdalsBurgemeester.
Nog niet bekens, wie de moeder was van Trijntje Jacobs, Neeltje Sjoerds of een ander.


DIRK WIJBESZ

Overeenkomst dd. 14-01-1714 : Staat al haar goederen af aan haar dochter en man en die zullen haar tot eind van haar leven onderhouden.