Terschellinger DNA

Notes


JACOB PAUWELISZ KOOIJMAN

Niet zeker of Kooijman een familie- of beroepsnaam is ! Hij was al overleden, want zijn vrouw was al weduwe op 16-04-1683.
Zie Oud Recht. Arch. van Oost Tersch. inv. nr 6982.


AERJAN CORNELISZ

Voluit stond er: Aerjan Cornelisz Smit. Beroeps-of familienaam ? Bij de familie Smit zie ik geen aansluiting op deze Aerjan.
Daarom laat ik de familie naam Smit vallen. Gevonden in het Oud Recht. Arch. van Oost Tersch. op 16-03-1695. Hij bleek getrouwd te zijn geweest met de weduwe Imckje Oenes en ze woonden op Midsland.


DIRCK PIETERSZ

Dit echtpaar wordt in 1703 genoemd in de Oud Recht. Arch van W. Tersch. Dirck was toen al overleden.