Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK JANSZ

Vermoedelijk is het deze Hendrik Jansz die de eigenaar is in 1754 van het huis in de Lange Buren no 42 en het doorverkoopt aan Siebe Gabbesz.


MARTJE JACOBS

Martje wordt ook genoemd in een acte van de nedergerechten van O.Tersch, inv.nr. 54, RAL 4846/1dd. 03-03-16299 (1 acte daarna)


JELTJE TEEKES

Jetje was ook door de belasting aangeslagen,omdat ze een tap- en drankvergunning had. Zie Jan v. Dieren in Sml maart 2004, blz 26.