Terschellinger DNA

Notes


FRANS CORNELIS\CORNELISZ KOOIJMAN

2 SOUR S110


get. de vader, Marij Gauwes(=#3708) woonpl. Lies testament 01-04-1810 6961


TRIENTJE\TRIJNTJE RELTJES\R. GROENDIJK

2 SOUR S110


R. = REITSES/RELTJES woonpl. Lies get. Teuntje Jacobs


CORNELIS fransz

get. de vader, Imke Cornelis zie nr 1314


AERJEN Gerritsz ROGGE

get. de vader, Trijntje Willems


TRIJNTJE Cornelis KOOIJMAN

get. Frans Cornelis, Trijntje Reltjes


CORNELIS FRIESKES\FRIJSKESZ

get. Neel Jans


FRIESKE VOLKERTS\VOLKERTSZ

In een Coopbrief staat genoemd: Folkert Hendricks, alias Friese Volkert. dat was in 1693. Dan vindt ik in de doopboeken:
Hendrik Folkertsz x Trijntje Jacobs, hun 1e kind wordt geboren in 1721, vervolgens vind ik in 1742 het huwelijk van, lach niet,
van Friese Volkerts X Pietje Cornelis, dus 50 jr later weer een Friese Volkerts, Dat alias in 1693, sloeg duidelijk op een bijnaam, maar bijnamen gaan niet mee naar de volgende geslachten. Hier kom ik echt niet uit. Mogelijk dat grootvader en kleinzoon langere tijd gelijk leefden en omdat de kleinzoon ook Folkert Hendriks is gedoopt (?, maar die doop staat nergens !) ging die naam Friese Volkert, bij het overlijden van opa, automatisch over op de kleinzoon ????
Ook in 1693 werd in het Oud Recht Arch. v.Oost Tersch. vermeld dat Volckert Hendricks = Vriese Volckert


AAGT frieskes

get. Janke Huberts (hsv Roelof Kooijman)


NEEKE frieskes

get. de vader, Claasje Pieters


ALBERT frieskesz

get. Claaske Pieters


SIKKE CORNELIS\CORNELISZ GRIENE

Hij gaf in 1758 een hypotheek op het huis van Japke Cornelis, eveneens wonend op Kinnum. Een jaar later overleed ze en hij kon het huis kopen voor fl 401,-. In 1774 woonde hij in Formerum.T


MARIJ Sikkes GRIENE

get. de vader, Teuntje Cornelis(=#4779)(hsv. v. Jan Jans Witskes(=#4778))


CORNELIS Sikkesz GRIENE

get. de vader. Tietjen Pieters


BATJE Sikkes GRIENE

get. de vader, Marij Gauwes(=#3708)


FRIJSKE cornelis

get. de vader, Pijtje Cornelis


WEIJNTJE\WIJNTJE OTTES van MARLE

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jd. get. Maria van Marle-Radinga(=#3489)


SJOERD\SJOERT CORNELIS

get. de moeij Baak Cornelis wedn. woonpl. West-Tersch.


GRIETJE STEEVENS\STEVENS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wed.