Terschellinger DNA

Notes


MARTJE PIETERS

Ze woonden in de Lange Buren no 35-201. voor 1726, toen zij als weduwe overleed.


TRIJNTJE CORNELIS JONGEBOER

Trijntje was getrouwd met de beroemde Cornelis Douwesz in Amsterdam. Ze woonden in Amsterdam, waar hij zeevaartonderwijs gaf.