Terschellinger DNA

Notes


VOLKERT DOUWESZ

In 1651 en 1652 kocht Volkert verschillende stukken land in de "Letten" (dicht bij Stattum). Hijzelf woonde toen in Amsterdam en bleek koopman en schipper te zijn. Mogelijk was hij op Terschelling geboren. In 1671 kocht hij een duur huis in Midsland.
Hij bleek ook voogd te zijn over de kinderen van zijn zuster Barber
Zijn eigen kinderen die vermoedelijk in Amsterdam geboren zijn kregen daar de achternaam Schellinger.
Het huis in Midsland werd in 1713 verkocht door Grietje Volkerts, die in Amsterdam woonde, aan Marten Piers uit Midsland

Veel meer is te lezen over Volkert Douwesz in het artikel over het Amsterdammerland van J.v.Dieren in Sml, mrt 1999, blz 40-42.
Hij wordt ook nog genoemd in de Reg.v.Vord. inv.nr. 55, fiche nr. 128-1, dd. 16-01-1679.


DOUWE DIRKSZ

De vader van Volkert Douwesz bezat al land bij Wolmerum.
Hij wordt zelf genoemd in bron #18503, Hij heeft "realen van achten" betaald voor het vrijkopen van schipper Andries Pietersz van de Duinkerker kapers op 12-09-1622 en maakte bezwaar tegen de aanslag van fl 4000,- vermogen.


DIRK JOCHEMS GROEN

Dirk kocht in 1669 een huisplaats in de Molenstraat naast nr 58. In 1697 woonde Geertje Geerts daar.Zie A.J.Zwaal in Sml, dec.
1998, blz. 190.
Op de huisplaats die hij in de Molenstaat kocht, bouwde hij een huis, dat hij in 1670 voor 630 gulden verkocht aan de loods Jacob Pieters Bolleman.


REIJNKE PIETERS

In acte van ca mei 1630 staat dat haar man Jouck Sijmensz toen weduwnaar van haar was.