Terschellinger DNA

Notes


AARJAN PIETERSZ

Deze Aarjan Pietersz woonde in Landerum. Zie Reg.v.Vord. inv nr. 55, fiche nr. 120-2, dd. 23-02-1677.
Hij was al eerder getrouwd geweest voor hij met Trijntje Jacobs trouwde. Het huis op Kinnum nr 187 (nu 1A) was van Trijntjes vader, Jacob Cornelis , die er in 1685 vermoedelijk nog in woonde, geweest. Hij had in 1717 de achternaam Oudbier en kreeg toestemming een vogelkooi te stichten op de Kinnemer Koelanden bij de Hobbrewielen. Adriaan verkocht , met zijn zoon, deze kooi voor 1100 gld. aan Aagt Pieters, wed. v. Pieter Teunis Cupido


DANIEL DIRKSZ KOEN

Of Daniel nog eerder is getrouwd is geweest is niet bekend.