Terschellinger DNA

Notes


Cornelis Jansz

Deze Cornelis is de grootvader van Cornelis Jansz de Jonge( # 18721) en het verhaal over zijn aankopen staat oorspronkelijk bij zijn kleinzoon vermeld.


JAPKE CORNELIS

Tijdens haar leven nam ze enkele hypotheken op haar bezit: 200 gulden op en stuk land de Kleijne Vin in 1722 en in 1758 werd het 450 gulden op haar huis in Kinnum. Meer bijzonderheden,zie J.v.Dieren in Sml, nr 3, 2003, blz 130en 131.