Terschellinger DNA

Notes


ALEXANDER BASTIAAN MENTZ

Hij was burgemeester van Terschelling van 1860 tot 1876. Na zijn overlijden bleek hij zijn gehele vermogen te hebben nagelaten aan de gemeente Terschelling. Alle revenuen hieruit moesten ten goede komen aan de armen van het gehele eilannd, aan hendie van elders geen hulp te verwachten hadden, Op 08-04-2886 wordt dan door notaris Van Olst deze laatste wil opgetekend, hetgeen er toe leidde dat er een Fonds werd opgericht om daaraan uitvoering te kunnen geven. Zie "de Miedbringer" van februari 2000, blz 8 t/m 12.