Terschellinger DNA

Notes


SIPKE JANSZ

Sipke kocht in 1646 de helft van een huis dat al door hem werd bewoond. De andere helft was al van hem. Aldus Jan v.Dieren in Smljuni 2004, blz 103. Hij gaat verder: Hij kocht dit boor fl 500,-- van de voorkinderen van zijn eerste vrouw Trijn Foppes. Ze worden genoemd als Marij, Altien en Laesien Dirks die in Amsterdam woonden. En voor 220 gld kocht hij ook de landen rondom het huis van hen. Sipke overleed voor 1655 en zijn tweede vrouw kocht een part van huis en tuin en kocht dit van de kinderen uit een eerder huwelijk van SipkeJansz (Het is mij niet helemaal duidelijk)


RIMMERT WILLEMSZ

Huw.-en overl.datum af te leiden van de gegevens van J.v.Dieren in Sml.2004, nr 2, blz 104 onderaan.


NEEKE GOSSES

Neeke hertrouwde in 1752 met Pieter Feijkesz In 1777 woonde Nekke op Ameland en daar vandaan machtigde ze haar zwager Jan Cornelis Jongeboer te Midsland om 2 stukken land te verkopen


EIJTE WIGLES

Eijte was in 1759 weduwe van Jan Jans Groot toen ze een legaat van Marretje Bonk ( # 18247) ontvingZie het boekje 350 jr N.H.kerk op West, blz. 14.