Terschellinger DNA

Notes


HILLEBRANT CORNELISZ

van de Kleine Buren; In 1728 bleek hij op vele plaatsen op Terschelling als bezitter van een lap(je) grond geregistreerd te staan in de kadaster meetboeken. Mogelijk is dit de Hilbrant Cornelisz die ook Pa Stokking genoemd werd


MAAMKE\MARIA\MARIJ\MARY DOUWES de VRIES

2 SOUR S215


woonpl. West-Tersch.
Bron overl.: de Miedbr. Maart 1975, blz 2.


TEETSKE jans NADORT

get. de vader