Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS G. SORGDRAGER\ZORGDRAGER

G. = GERRITS/GERRITSZ get. Hille Cornelis, Marij Lieuwes
Mogelijk dezelfde Gerrit als #14121. Hier 1e en 2e huw.?


NEEKE Cornelis SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


HILLE Cornelis SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


KLAAS Cornelisz SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


CORNELIS G. SORGDRAGER\ZORGDRAGER

G. = GERRITS/GERRITSZ get. Hille Cornelis, Marij Lieuwes
Mogelijk dezelfde Gerrit als #14121. Hier 1e en 2e huw.?


GERRIT CORNELISZ SORGDRAGER

In 1753 kocht Gerrit het meest westelijke huis op Kaard, (waar een eeuw later Cornelis Wigles Swart (# 8112) en Alida Rotgans woonden en nu in het bezit is van Aaltje Rijkeboer ), maar zijn zoon Cornelis bleef op Serijp wonen. (Bron J.v.Dieren)
Gerrit kocht dit van de erfgenamen van Jacob Gerkes en Joeke Yemkes. Deze laatste leefde toen nog en mocht het huis nog tot en met mei mogen bewonen.
In 1795 koopt Pieter Gerrits Sorgdrager (#2983) uit Midsland de helft van het huis uit de executie van de bezittingen van zijn ouders. (J.v.Dieren in Sml mrt 2003, blz 20.)


BAUKJE\BAUKJEN HILLES

In 1795 was Baukje weduwe. en woonde op Kaard.


PIETER Gerritsz SORGDRAGER

get. Hille Cornelis, Marij Lieuwes


SIJKE Gerrits SORGDRAGER

get. de gr.moeder Marij Lieuwes


JAN RUURDS\RUURDS van de\van der LANDE

Jan kocht een huis op Serijp nr 10 van Gerrit Cornelis Zorgdrager voor fl. 50,-. Maar bleef vermoedelijk zelf in Midsland wonen.
Hij overleed in 1818 en Marij Zorgdrager bleef er tot haar dood in 1831 in wonen.Dochter Trijntje en haar man Jacob Cornelis Haan uit Lies werden de nieuwe eigenaars. Zie T.Schol in Sml mrt 2003, blz 42.


MARIJ CORNELIS\GERRITS SORGDRAGER

get. Gerrit Sorgdrager, Bauwtjen Hilles


TRIJNTJE Jans van de\van der LANDE

get. de vader, Trijntje Cornelis Sorgdrager(=#1346)


YMKE JANSZ RUIGE

Zou dezelfde kunnen zijn als # 16857.
Testament van Iemke Jansz en Trijntje Cornelis: Ral, inv. nr. 6990, dd. ? (staat geen datum bij in mijn bron, zal vermoedelijk na
01-12-1798 en voor 13-06-1800 zijn)


TRIJNTJE CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader, Bautje Hilles(=#2981)

bron 691-692: Zie ook huwelijk Ymke Jansz Ruige


JAN Ymkesz RUIGE

get. Jan Dirksz Koen, Trijntje Sijbrands


LISBET Ymkes RUIGE

get. de vader, Lisbet Jans Koen (#1982)


GERRIT Ymkesz RUIGE

get. de vader, Marij Cornelis (#1345)


TRIJNTJE CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader, Bautje Hilles(=#2981)

bron 691-692: Zie ook huwelijk Ymke Jansz Ruige


CORNELIS* Cornelisz SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader
Kan dezelfde Cornelis zijn als CORNELIS* CORNELIS/CORNELISZ ZORGDRAGER


GERRIT JANSZ KOK

Vermoelijk is hij dezelfde als nr 4561 Hij hertrouwde vermoedelijk voor 1905 in de kerk, maar liet zich voor de zekerheid nogmaals trouwen voor de Burg. Stand in 1814. Hoewel hij toen al 3 kinderen had.


NEEKE CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


JAN Gerritsz KOK

onecht kind get. Jan Ruurdsz, Marij Cornelis Sorgdrager


CORNELIS Gerritsz KOK

onecht kind get. Trijntje Jans


CORNELIS Gerritsz KOK

onecht kind get. de moeder


SIPKE Cornelisz SCHAAP

get. de vader, Trijntje Jans


GERTJE Cornelis SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. Neeke Hilbrands (=#775)