Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS WIJBRANDSZ

In S.m.l. 2000, n0 2, blz 197 staat dat hij een broer was van Hendrik Wijbrandsz.
Hij verongelukte met het schip Flora op retourreis van Indie naar huis in 1737.


DIEUWER JANS HAPPERT

Diewer is de grootmoeder van Siebe Tjeerds, (# 6966) die in 1748 in haar huis in de Lange Buren 32 woont.


CORNELIS TJALFSZ

Was in 1755 ouderling om Oost, maar in 1736 was er ook al een ouderling met gelijke naam in de Kleine Buren.