Terschellinger DNA

Notes


BARTEL WOUTERS

Hij wordt genoemd in Coopbrief dd, 20-02-1679 In 1671 kocht hij een huisplaats van Claas Sijmensz (# 18277) in de Molenstraat, bouwde daar een huis en verkocht het voor 425 gulden aan Cornelis Siebes.
En in 1679 verkocht Bartel het huis de Ruijterstraat hoek Torenstraat (wetszijde) . Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1997, blz 69/70.


JAN HEERTS

Jan Heerts leefde in Hee, volgens de Coopbrief van 10-03-1690, Ral4800/3. In een schepenacte van 04-03-1712, inv.nr.1; RA 4793, blijkt hij in 1712 nog te leven.