Terschellinger DNA

Notes


YMKE SIPKESZ

Hij wordt genoemd in Coopbrief dd.17-05-1719, Ral , 4801/3 Het betrof de aankoop van een kamer van een huis in de Lange Buuren 23-196. Bron J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 80. In 1734 werd het verkocht door zijn erfgenamen.