Terschellinger DNA

Notes


PIETER CLAESZ

Pieter Claesz wordt genoemd in een schepenacte van 25-01-1708. Nog niet duidelijk wie hij is. In een art. van J.v.Dieren in Sml, sept 2002, blz. 137, wordt hij in 1668 ook genoemd, toen hij een stuk akkerland kocht. Hij woonde in Midsland.