Terschellinger DNA

Notes


WILLEM CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. Trijntje Wietses woonpl. Midsland


NEEKE\NEELTJE LAMMERTS SWART

woonpl. Midsland


CORNELIS Willemsz SORGDRAGER

get. Jan Ruerds(=#5050), Marij Cornelis Sorgdrager(=#1345)


ANNE Willems SORGDRAGER

get. Anne Klaas Schaap(=#1132) Heeft geen onbesproken levenswandel. Krijgt een buitenechtelijk kind, nadat ze in 1827 met
haar ouders en de andere kinderen naar Antwerpen verhuisd was Ze ging in 1841 weer naar Terschelling terug.


LAMMERT Willemsz SORGDRAGER

get. Dirk Gerrits Swart(=#2091), zijn vrouw Aaltje Sipkes Schaap(=#2092)
bron overlijden: S.m.l.1990,no1,blz31.


WILLEM CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. Trijntje Wietses woonpl. Midsland


CORNELIS GIELSZ

woonpl. Oost-Vlieland


HEERTJE HENDRIKS BLOEM

2 SOUR S391


Er staat: In 1738 kocht Hertje Hendriks het huis Torenstraat 132 (numm. Kohier 1748) van de wed.Douwe Feijesz. Het moet wel haast deze Heertje Bloem geweest zijn.En die weduwe heette Hertje Jacobs en ik heb Geertje Jacobs genoteerd staan. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 128.
Lang heeft Heertje er niet gewoond want in 1749 kocht secretaris Albert Hendrik Hoff het van Allerd Wortel.


NEEKE CORNELIS

2 SOUR S392


JAN TEEKES\TEEKESZ Buren

2 SOUR S35


get. de vader, Trijntje Arjens
In 1784 schepen op Oost-Terschelling, zie S.m.l. 1980 no 3, blz 60.
In 1812 is Jan Teekes eigenaar van een huis Kinnum , voorheen het eigendom van Jan Runbeek en Mary Siebrands. Jan Teekes trouwde hun dochter Maria Jans Runbeek, ca 1806, kregen een dochter Antje , en werd zodoende eigenaar van het huis.
Mary Siebrands was een dochter van Sikke Griene! en zal vermoedelijk Mary Sikkes geheten hebben, geb 07-06-1744 in Midsland


NEELTJE\NEELTJEN CORNELIS BLOEM\BLOM

2 SOUR S35


get. de moeder


TEEKE Jans

get. de vader


TRIJNTJE Jans

get. de vader


BARBER Jans

get. de vader, de moeder


JANKE Jans

get. de vader, Marij Popkes


HEERTJE CORNELIS BLOEM\BLOM

2 SOUR S35


get. de oudoom Jan Bloem 13-08-1762 afgestaan aan Jan Bloem te Amsterdam


ALIDA STANHOFFIUS

2 SOUR S35


JOHANNES ARIES (de) MINK

2 SOUR S262


woonpl. West-Tersch. 's-lands werken(?)


TETJE\TETTJE CORNELIS BLOEM\BLOM

2 SOUR S90


get. de moeder woonpl. Kleine Buren


MAAIJKE Johannes (de) MINK

2 SOUR S7


get. Aaltje Pieters Winter(=#639)


ARIE\ARJAN Johannes (de) MINK

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Aaltje Pieters Winter(=#639)


JOHANNES Johannes (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader


MARIA Johannes (de) MINK

get. de gr.moeder Aaltje Pieters Winter(=#639)


JOHANNES Johannes (de) MINK

het. de gr.moeder Aaltje Pieters Winter(=#639)


PIETER Johannes (de) MINK

get. de ouders


HENDRIK CORNELIS BLOEM\BLOM

2 SOUR S91


get. de moeder woonpl. West-Tersch.


MAAMKE\MARIA\MARIE\MARIJ GERKES POPKES BAKKER

2 SOUR S172


JAN HENDRIKS BLOEM\BLOM

2 SOUR S40


get. de gr.moeder Trijntje Heertjes


JAN HENDRIKS BLOEM\BLOM

2 SOUR S52


get. de gr.moeder Trijntje Andries (=#1358)


PIETER MEINDERTS\M. SCHROOR

2 SOUR S90


M. = MEIJNDERTS/MEYNDERTSZ


LIJSKJEN\LISKJE\LISKJEN C. BLOEM\BLOM

2 SOUR S92


C. = CORNELIS get. de moeder


LISKJEN Pieters SCHROOR

get. de vader