Terschellinger DNA

Notes


WILLEM WOUTERSZ

Hij stond in de belastinglijst van 1636 van Midsland. De grootvader van # 7901? 't Zou kunnen.


JAN PIETERSZ

Ondanks het feit dat hij 3 jr ervoor was overleden , staat hij in 1636 toch op de lijst van belastingplichtigen in1636. Het schijnt dat hij 3 kinderen naliet.
Hij bezat land op Kinnum volgens een akte van 1629.