Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS HENDRIKS STORM

In 1748 zijn Cornelis en Keike beiden overleden en krijgen de kinderen Cornelis (18 jr) en Jan (9 jr) als voogden Hendrik
Cornelis Storm, Jan Hendriksz en Arjen Cornelis Pu...., toegewezen. (resp. grootvader, zoon en neef)


PIETER Cornelisz STORM

get. Marij Pieters
Hij voer in 1771 op het VOC schip "Zilveren Leeuw", van de VOC kamer Delft, naar de Oost, maar overleed op 21-07-1771
bij Kaap de Goede Hoop.
In 1752 was er ook een (Terschellingse) Pieter Cornelisz die vanuit Batavia op het VOC schip " Wildrijk" repatrieerde


GRIETIE cornelis

get. Hendriks Volkerts, Rink Hendriks


ANTIE cornelis

get. Hendrik Volkerts, Neeltje Reinders


JACOB cornelisz

get. Hendrik Volkerts, Neeltje Reinders


TRIJNTJE cornelis

get. Hendrik Volkerts, Rink Hendriks


JAPKE cornelis

get. Isbrand Gossens, Rink Hendriks


HENDRIK cornelisz

get. Isbrand Gossens, Rink Hendriks


NEELTJEN cornelisz

get. Rink Hendriks


NEEKE\NEELTJE CORNELIS\KORNELIS

get. de vader, Aeltjen Tjerks


AALTIEN Jans

get. Cornelis Jacobs Schaap, Antie Cornelis


CORNELIS Janz

get. de vader, Antie Cornelis


CORNELIS HOBBES\HOBSZ\HOBBSZ

2 SOUR S31


get. de vader, Voekjen Ruurds


NEEKE\NEELTJE WILLEMS RUIJG

2 SOUR S31


get. de vader, Grietje Jetses(=#7399)(hsv Tjaard Tjaards(=#7398)


TRIJNTJE cornelis

get. de vader


AAFJE cornelis

get. de vader


WILLEM cornelisz

get. de vader


HOBBE CORNELIS\CORNELISZ

2 SOUR S45


Een mogelijke vader van Hobbe zou kunnen zijn: Cornelis Hobsz, genoemd in Coopbrief van 16-05-1684, maar daar stond bij:
de erven van Corn. Hobsz. Dat betekent dat Hobbe minimaal 45 jr zou zijn toen hij trouwde. Maar het zou ook kunnen zijn dat hij al eerder getrouwd is geweest. De doop- en trouwboeken van Midsland beginnen pasin1728.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE GERRITS

2 SOUR S45


AAFJEN hobbes

get. Cornelis Hobbesz, Sjoukjen Cornelis