Terschellinger DNA

Notes


WILLEM CORNELIS

get. de vader, Marij Willems
Acte van voorgdij, RAL, inv. nr. 6988, dd. 14-04-1753. Voogden Albert Gerrits ( # 183) en Harmen Meijer ( # 3176), beiden ooms.


NEEKE\NEELTJE WILLEMS RUIJG

2 SOUR S31


get. de vader, Grietje Jetses(=#7399)(hsv Tjaard Tjaards(=#7398)


AELTJE Willems

get. Harmen Meijer, Marij Willems


MARIA\MARIJ\MARY TJAARDS\TJEERDS

2 SOUR S110


TRIJNTJE Willems

get. Arjen Alberts(hsv Arent Ruurds)


TJAARD Willemsz

get. Neeltje Arjens(moeder van Marij Tjaards)


JACOB SIPKES\ZIPKES SCHAAP

2 SOUR S31


get. de vader Beroep:...landbouwer woonpl. Midsland testament 13-11-1809 6961
In 1800 kocht hij een eendenkooi van Jilles Stada, Jan Seijlemaker en J.T.Wulp voor 1150 gld. Het huis werd bewoond door Cornelis Jans Stada.
In 1828 wordt hij als gerechtsdienaar van Midsland genoemd, Zie "de Miedbringer" van maart 1999, blz 16., Teunis Schol.


MARTJE\MARTJEN CORNELIS SCHAGEN

2 SOUR S31


get. de vader


NEEKE Jacobs SCHAAP

get. de vader, Neeke Willems


CORNELIS IEDES

Hij woonde in de Lange Buren no 17-194 in een huis dat hij in 1778 kocht. Lag achter een ander huis en werd later W.Barentskade 8


TRIJNTJE WILLEMS

get. de gr.moeder Martjen(=#805)


WILLEM cornelisz

get. de moeij Grietje Willems


WILLEM cornelisz

get. de vader


AALTJE cornelis

get. de moeij Grietje Willems


JOHANNES\JOHANNIS HEERES RODENBURG

2 SOUR S7


woonpl. Sneek


NEELTJE CORNELIS\KORNELIS ABRAHAMS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


KLAAS Johannesz RODENBURG

2 SOUR S7


onecht kind get. de gr.vader Cornelis Ides(=#1398)


ANTJE Johannes RODENBURG

2 SOUR S7


get. de gr.vader Cornelis Ides(=#1398)


..... Johannesz RODENBURG

2 SOUR S7


IEME CORNELIS\CORNELISZ

2 SOUR S7


get. Neeltje Gerrids woonpl. West-Tersch.


WIEBRIG\WIJBRIG JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


LIJSBET\LIJSBETH iemes

2 SOUR S7


get. de oud muij Aagje Hendriks(=#3321)


JACOB iemesz

2 SOUR S7


get. de vader


AANE iemesz

2 SOUR S7


get. de oud meu Aagt Hendriks(=#3321)


HENDERIK\HENDRIK iemesz

2 SOUR S7


get. de vader


TRIJNTJE iemes

2 SOUR S7


get. de vader, Grietje Cornelis


CORNELIS IMKESZ KOOIJMAN

Cornelis woonde in Midsland en was daar één der prominente figuren: lid van de Gemeenteraad en van het kerkbestuur. Hij boerde van uit zijn boerderij op de Westerburen no 24. Zijn kleinzoon Corneliis Corn. Bos nam later het bedrijf over


TRIJNTJE CORNELIS

Voogdij acte van Trijntje , wed van IemkeJansz Ral, inv. nr. 6090, dd. ?? (eind 1801 -- begin 1802)


CORNELIS cornelisz KOOIJMAN

get. de ouders
bron overlijden: S.m.l., 1990, no 1, blz 31.


IEMKE\IMKE JANSZ KOOIJMAN

get. Grietje Tjeerds


TRIJNTJE CORNELIS

Voogdij acte van Trijntje , wed van IemkeJansz Ral, inv. nr. 6090, dd. ?? (eind 1801 -- begin 1802)


IEMKJE IEMKES KOOIJMAN

In doopboek staat dat ze in in 1799 is geboren. En in Burg.st. huw.acte staat dat ze op trouwdatum 29 jr was.


IMKE cornelisz KOOIJMAN

get. de vader, Aaltje Cornelis


NEEKE Daniels BOS

get. de vader, Japke Cornelis Bos