Terschellinger DNA

Notes


JAN ANDRIASZ\ANDRIJASZ\ANDRIES

2 SOUR S8


woonpl. Schiermonnikoog 23-10-1732 (weesboek)


CORNELIS TOMAS

2 SOUR S93


testament 1727 te Enkhuizen testament 24-07-1728 6946


GRIETJE CORNELIS NOL

2 SOUR S94


woonpl. West-Tersch.


JACOB Cornelisz HOUTKOPER

get. de moeij Barber Jacobs Houtkoper


GRIETJE Paulus WINDER\WINTER

2 SOUR S7


get. de vader


CORNELIS JACOB\JACOBS JONGEBOER

2 SOUR S95


woonpl. West-Tersch. get. de vader


MAAMKE SIPKES\ZIPKES

2 SOUR S7


Geb. get.: Wietske Pieters (# 2986). Woonpl. West-Tersch.


NEEKE\NEELTJE Cornelis JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Neeke Cornelis Coen


JACOB Cornelisz JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Neeltje Cornelis Coen


SIPKE Cornelisz JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de meu Neeltje Cornelis Coen


TRIJNTJE Cornelis JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens(=#5629)


JACOB Cornelisz JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Grietje Harmens(=#5629)


NEELTJE Cornelis JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens(=#5629)


ANTJE Cornelis JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens(=#5629)


SIPKE JACOBSZ

Woonde tot 1753 in de Torenstraat nr.11. (oude nummering) Zie Sml. nr 1, 1998, blz. 10.


AALTJEN Jans DRUYL

get. de moeij Anna Jans


CORNELIS Sipkesz

get. de gr.vader Jan Cornelis(=#1476)


TRIJNTJE Sipkes

get. de vader


JAN Sipkesz

get. Wietske Gerrids(=#2986?)


CORNELIS Sipkesz

get. Trijntje Leenderts(=#1933)


AALTJE CORNELIS JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens(=#5629)


MARIA Willems

get. de vader, de gr.moeder Maria Sipkes(=#1432)


PIETER Joosten (de) MINK

get. Aaltje Pieters Winter(=#639)
Zie ook # 18451. Nog een naamgenoot.


TRIJNTJE Cornelis JONGEBOER

2 SOUR S7


get. Grietje Harmens(=#5629)