Terschellinger DNA

Notes


JACOB CLAASZ SCHAAP

Op 10-09-1736 is er een acte in Ral, inv. nr. 6987, waarin staat dat Jacob in dienst van de VOC te Enkhuizen is overleden. En zijn schoondochter Cath. Maus is gemachtigd om "seekere penningen aldaar in te vorderen"


REINDER CORNELIS\CORNELISZ

get. de vader, Pietie Olpherts


ANTIE\ANTJE DOUWES

woonpl. West-Zaandam


CHRISTIAAN\CORNELIS JACOBS\JACOBSZ

2 SOUR S96


TRIJNTJE HEINS

2 SOUR S97


MARIJKE CHRISTIAANS\Cornelis

2 SOUR S99


get. Trijntje Jacobs


JACOB CHRISTIAANS\Cornelisz

2 SOUR S52


get. Trijntje


CORNELIS JACOBS\JACOBSZ de HAAN

get. de vader


MARIA\MARIJ IEMKES KOOIJMAN

I. = IEMKES/YMKES


AALTJEN Cornelis de HAAN

get. de vader, Neeke Imkes


CORNELIS Cornelisz de HAAN

get. de vader, Zijke Pieters


PIETIE Cornelis de HAAN

get. de vader, Neeke Imkes


JACOB Cornelisz de HAAN

get. de vader, Pietje Cornelis . Na het overlijden van Trijntjes moeder , Marij Zorgdrager in 1831, kwam het huis op Striep nr 10 in hun bezit. Hun zoon Cornelis , getrouwd in 1850, bleef in het ouderlijk huis wonen en droegen dit weer over aan


LEENDERT Jacobsz BONNE

get. de vader, Neeke Ymkes


TRIJNTJE Cornelis de HAAN

get. de vader, Pietje Cornelis


TIJALF Cornelisz de HAAN

get. de vader, Hittje Cornelis


MARIJ Tieerds\Tjeerds VISSER

get. de vader, Trijntje Reijnders(=#6680)


CORNELIS JACOBSZ HEK

woonpl. Lies


KEIJKE KLAAS KUYPER

woonpl. Formerum


CORNELIS JACOBSZ HEK

woonpl. Lies


RINSJE RINSKES PALS

In de huw.acte worden geen ouders van haar genoemd.