Terschellinger DNA

Notes


JACOB CORNEELISZ\CORNELISZ HEK

woonpl. Formerum


JAPKE IEMKES\YMKES

get. de vader, Emke Cornelis Roos(=#1790) woonpl. Lies


TJALF jacobsz

get. Ymke Rijnsz(=#3707), Neeke Alberts(=#1076)


NEEKE jacobs

get. Neeke Alderts(=#1076)


DIRK jacobsz

get. Neeke Alderts


CORNELIS JACOBSZ VETSCHOEN

woonpl. West-Tersch.


TREYNTJE\TRIENTJE REINDERS\REYNDERS

woonpl. Amsterdam


JAPKE cornelis

get. Mary Jans


BARBER cornelis

get. Cornelis Tjerksz, Neeltje Cornelis


JAN DOUWESZ

In het Oud Rechterlijk Arch. van Oost Tersch. van 20-02-1744 staat: de kinderen van wijlen Jan Douwesz en Japke Hilles Marij Jans, Cornelis Jansz, Pieter Jansz en Frans Jansz, wonende te Landerum. In de doop/trouwboeken van Midsland zijn de huwelijken van de 3 jongens terug te vinden en ook de dopen van hun kinderen. Het blijkt dat hun zuster Marij Jans bij alle 3 de broers als doopmoeder is opgetreden.


JACOMIENTJE\JACOMIJNTJE\J. HENDRIKS

J. = JACOMYNTJE


MARTJEN* cornelis

get. de vader, Atje Jetses
Mogelijk dezelfde als MARTJE* CORNELIS


NEEKE cornelis

get. de vader


WILLEM hendriksz

get. Teuntie Jacobs


WIBREN hendriksz

get. Teuntje Jacobs


JAN hendriksz

get. de vader, Teuntie Jacobs


MARTIEN hendriks

get. de vader, Teuntie Jacobs


CORNELIS JANS\JANSZ

Huw. voorwaarden. dd, 25-10-1778. Ral, inv. nr. 6989


ATTJE cornelis

get. Grietje Jans


ELISABETH cornelis

get. de vader, Grietje Sjoerts


LEIJSBETH\L. Hendriks

L. = LIESBET/LIJSBETH/LYSBETH