Terschellinger DNA

Notes


LEIJSBETH\LIJSBETH Ottes\Ottos van MARLE

2 SOUR S7


get. de moeij Weijntje van Marle(=#2835)


HENDRIK ARENDS DUIJF

Hij kwam begin achtti entwintgerjarennaarTerschelling.Enkwamtoen uit Emden.


ANTJE DOEKSEN

Datum geb.is verm. datum acte.


NICOLAAS DUIJF

Geboorte niet op Tersch. gevonden in B.S. Hij zou in 1855 naar Amsterdam zijn vertrokken, aldus Martin Harlaar in "Tersch. Vooruit"


PIETER CORNELIS\CORNELISZ DROEVIGER

get. Pietie Pieters (=#602) (hsv. Arend Jans Droeviger (=#601))
Testament van Pieter en Pietje: Ral, inv. nr. 6989, dd. 02-05-1791.


LOBBERIG Pieters DROEVIGER

get. Liesebet Pieters(=#4465)


LOBBRIG Pieters DROEVIGER

get. Jacob Hessels(=#3870)


CORNELIS JANS GROENDIJK

2 SOUR S100


get. Trijntje Douwes woonpl. Midsland


GERTJE LEENDERTS van der MEIJ

2 SOUR S101


ELISABETH CORNELIS GROENDIJK

2 SOUR S83


get. Willem Aantz Bakker, Witske Leenderts


JAN* CORNELIS GROENDIJK\GROENDYK

2 SOUR S230


Mogelijk dezelfde als JAN* CORNELISZ GROENDIJK/GROENDYK


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE TJERKS

2 SOUR S231


get. Fock Reijnders Bel(=#6913)


TJERK JANS GROENDIJK\GROENDYK

2 SOUR S232


get. Neeltje Tjerks


LEENDERT WILLEMS van der MEIJ

2 SOUR S275


get. de vader, Grietie Sibes(=#5473)


TRIENTJE\TRIJNTJE WIETSES

2 SOUR S276


get. get. de vader, Batje Douwes(=#7055) testament 11-07-1803 6990


WIETSKE LEENDERTS van der MEIJ

2 SOUR S38


JAN CORNELIS GROENDIJK

2 SOUR S83


get. Hendrik Hopsen, Neeltje Tjerks


NEEKE WILLEMS CUPIDO\KUPIDO

2 SOUR S83


get. de vader, Neeke Arjens(=#1774)


LEENDERT CORNELIS GROENDIJK

2 SOUR S102


get. Trijntje Leenderts


AALTJE GERRITS LIEUWEN

2 SOUR S47