Terschellinger DNA

Notes


PIETER DANIELS BOS

2 SOUR S52


get. de vader, Trijntje Gerrits


TRIJNTJE CORNELIS GROENDIJK

2 SOUR S52


get. de vader, Trijntje Leenderts


WIJBRAND CORNELIS DEKKER

2 SOUR S47


get. Wijbrand Jacobs Graaf, Knierke Jacobs


ELISABETH CORNELIS GROENDIJK

get. Willem Aantz Bakker, Witske Leenderts


CORNELIS JANS\JANSZ JONGEBOER

get. de vader, Trijntje Relties. Cornelis Jongeboer moet nog 2 dochters gehad hebben: zie RAL, inv. nr. 6987. dd. 25-05-1744:
Hij machtigt daarin zijn dochters Barber en Antien. 2 maanden later geeft hij nog een machtiging tot boedelscheiding af.
Hij was ouderling op de Kleine Buren in 1729.


WEINTJE\WEINTJEN\WIENTJE CORNELIS\K.

K. = KORNELIS In 1807 was ze weduwe.


JAN Cornelisz JONGEBOER

get. Reijnsjen Jetses


JAN Cornelisz JONGEBOER

get. Reijnsjen Jetses


NEEKE Cornelis JONGEBOER

get. de vader


JAN CORNELISZ JONGEBOER

in Koop-en Transportactes van1675-1678 wordt heel duidelijk een Jan Jacobsz Jongeboer genoemd, maar van wie is hij de vader ?
En in Hee stond er in 1728 een stuk land op naam van ene Cornelis Jansz Jongeboer. De vader van Jan Cornelisz J.?
Hij wordt als ouderling op Oost-Tersch genoemd in 1757. En in 1745 wordt hij in een acte genoemd als schipper op het fluitschip
" de Vrouw Elisabeth Maria"
Het echtpaar had een huis ,vastgebouwd aan het huis van Gossen Tjaards op Stortum


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE GOSSENS\GOSSES

woonpl. Kleine Buren
De doopdatum zal vermoedelijk een Doop-Belijdenis datum zijn, enkele maanden na haar trouwen
Vermoedelijk is Trijntje ca 1750 overleden want in schepenacte dd. 25.03.1751,RAL, inv.nr. 6988, wordt gesproken gesprokem over de kinderen van Jan C.Jongeboer en de acte van 16-06-1751 spreekt over Wijlen Trijntje Gossens.


ITSKE jans JONGEBOER

get. Hijlk Isbrands


TRIJNTJE CORNELIS JONGEBOER

get. de vader


RELTJE Reijnsz VOS

get. de vader, Jantien Reltjes(=#3271)


CORNELIS JANS\JANSZ MATJES

get. Lijsbet Alefs(=#1525)(van West)


HILTIE\HILTJE JANS

get. de vader, Atje Pieters


ANTJE Cornelis MATJES

get. Jan Reijnders, Albertje Jans


JAN CORNELISZ MATJE\MATKE

woonpl. West-Tersch.


SAAKJE\SAAKJEN\SAEKJEN DIRKS

woonpl. Lies


DIRK jansz MATJE

get. Neeltjen Dirks(=#2770)


TRIJNTJE jans MATJE

get. Neeltje Dirks(=#2770, hsv. Frans Lieuwes=#2769)


DIRK jansz MATJE

get. Neeltje Dirks(=#2770, hsv. Frans Lieuwes=#2769)


CORNELIS JANS ROOD

Hij was 30 jr toen de loodsschuit no 13, waarin hij zat, in 1751omsloeg en nooit meer is terug gevonden


ANTJE Cornelis ROOD

get. de gr.moeder Aaij Jacobs