Terschellinger DNA

Notes


GRIETJE Cornelis de BOER

get. de gr.moeder Hilletje Cornelis


SIMON Cornelisz de BOER

get. de gr.moeder Hiltje Cornelis


GRIETJE Cornelis de BOER

get. Claesjen Zijmens


..... de BOER

onecht kind


JAN CORNELIS GROENDIJK

woonpl. Midsland Zie bij zijn vader.
Jan komt voor in een Coopbrief van 10-03-1690, Ral , 4800/3. En in schepenacte dd. 14-03-1709, inv.nr.1; RA 4793.


NEELTJE CORNELIS

woonpl. Midsland


RELTIE\RELTJE DIRKS\DIRKSZ

In 1784 burgemeester van Oost-Terschelling, zie S.m.l. 1908, no 3, blz 60.


JAEPJEN\JAPKE Cornelis GROENDIJK

get. de vader, Japke Jans


CORNELIS Reltiesz\Reltjesz

get. Dirk Reinsz(=#2183), Jantien Jacobs(=#599)


DIRK Reltiesz\Reltjesz

get. de gr.vader, Neeltje Jelles(=#864)


REIJNTJE Relties\Reltjes

get. de vader, Jantien Jacobs(=#599)


JANTJEN Relties\Reltjes

get. de gr.vader Arent Jacobs de Graaf(=#598), Jantjen Jacobs(=#599)


SJOUKJEN Relties\Reltjes

get. Arent Jacobs de Graaf(=#598), Jantjen Jacobs(=#599)


JAN Reltiesz\Reltjesz

et. Arent Jacobs de Graaf(=#598), Jantjen Jacobs(=#599)


JANTJEN Relties\Reltjes

get. Arent Jacobs(=#598), Neeltje Cornelis


CORNELIS JANS\JANSZ PRONKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Martjen Sijmens


TRIJNTJE\TRYNTJE CORNELIS TROMP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de meuij Grietje Teunis