Terschellinger DNA

Notes


MAAMKE jans PRONKER

get. de vader


CORNELIS JETSESZ\JETZESZ TROMP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. Hij was schipper. Hij woonde in 1763 in het 1e huis rechts van de Torenstraat, vanaf de Brandaris. En verkocht dit toen aan Douwe Tjalfs Reus.(#11504). Cornelis bleek getrouwd met Lijsbet Teunis, de weduwe van Pieter Dirks Foppes
Zie A.J.Zwaal in Sml sept. 1997, blz 126.


LIJSBETH Teunis

2 SOUR S7


get. de meuij Grietje Teunis(=#3981)


TEUNIS\THEUNIS TROMP

2 SOUR S7


get. Trijntje Jochems


HESSEL* DOUWES PUYT

woonpl. West-Tersch.
Vermoedelijk dezelfde Hessel als HESSEL* douwesz PUUT


TRIJNTJE\TRYNTJE CORNELIS PRONKER

2 SOUR S7


get. Doetje Pieters woonpl. West-Tersch.


DOUWE Hesselsz PUYT

get. de oude meu Aaltje Cornelis


LIJSBET\LIJSBETH Cornelis PRONKER

2 SOUR S7


get. de vader, Doettje Pieters


CORNELIS JANS\JANSZ STADA

2 SOUR S105


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Marij Cornelis(=#1199)
In 1792 was hij eigenaar geworden van de Westerse kooi, benoorden Hee. Gekocht van Trijntje Andries Kraasma, wed. van Cornelis Heerties Bloem.
In 1799 was Cornelis Stada failliet en kocht Jacob Sipkes de Jong de kooi voor 1150 gld.


RIMKJE\RIMKJEN PIETERS BROUWER

2 SOUR S105


woonpl. West-Tersch.


AALTJE Cornelis STADA

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Maaijke Jans Stada


PIETER Cornelisz STADA

2 SOUR S7


get. de vader


ANTJE Cornelis STADA

2 SOUR S7


get. de vader


JAN Cornelisz STADA

2 SOUR S7


get. de vader


AALTJE Cornelis STADA

get. de vader


MARIJ Cornelis STADA

get. de vader, de moeij Maaijke Jans Stada


CORNELIS JANS\JANSEN WEVER\WEEVER\WEEWER

2 SOUR S106


woonpl. West-Tersch. 31-3 (?) 27-2 (?) testament 31-03-1772 6953


GEERTJE\GERTJE FOPKES\POPKES

2 SOUR S107


woonpl. West-Tersch.


CORNELIS JANS\JANSEN WEVER\WEEVER\WEEWER

2 SOUR S106


woonpl. West-Tersch. 31-3 (?) 27-2 (?) testament 31-03-1772 6953


WIETSKE JANS BIEN(TJES)\BIENS

2 SOUR S108


woonpl. West-Tersch. get. de vader


HESSEL Cornelisz WEVER\WEEVER\WEEWER

2 SOUR S7


get. Trijntje Hendriks (=#1554)


CORNELIS Cornelisz WEVER\WEEVER\WEEWER*

2 SOUR S7


get. Grietje Willems (*)= (POSTHUMUS)


POPKE JANS

2 SOUR S396


afkomstig uit Wierum


SIEKE OEPKES

1 _AKAN waarschijnlijk
2 SOUR S397


woonpl. West-Tersch. testament 25-081758 6951


PIETER POPKES

2 SOUR S107


JAN BIENTJES\BIETJES

2 SOUR S227


woonpl. West-Tersch. testament 28-11-1740 6948


GRIETJE SIMONS\ZIJMONS

2 SOUR S228


woonpl. West-Tersch.


ANTJE JANS BIEN\BIETJES

2 SOUR S229


get. de moeder


ANTJE JANS BIEN\BIETJES

2 SOUR S229


get. de moeder


ALBERT JANS BIEN\BIETJES

2 SOUR S229


get. de vader


ALBERT JANS BIEN

2 SOUR S229


get. de vader


JAN Cornelisz WEEVER\WEEWER\WEVER

2 SOUR S7


get. Trijntje Hendriks (=#1554) woonpl. West-Tersch.


GRIETJE SIJMENS\SYMONS TROMP

woonpl. West-Tersch.


WITSKE Jans WEVER\WEWER

get. de vader, de gr.moeder Witske Jans Bien(=#1593)


GRIETJE Jans WEVER\WEWER

get. de vader, de gr.moeder Witske Jans Bien(=#1593)