Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JETSESZ\JETZESZ TROMP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. Hij was schipper. Hij woonde in 1763 in het 1e huis rechts van de Torenstraat, vanaf de Brandaris. En verkocht dit toen aan Douwe Tjalfs Reus.(#11504). Cornelis bleek getrouwd met Lijsbet Teunis, de weduwe van Pieter Dirks Foppes
Zie A.J.Zwaal in Sml sept. 1997, blz 126.


JETZE CLAES TROMP

Hij kocht een huis in de Torenstraat no 3 in 1728. En 20 jr.later woont zijn weduwe daarin met 4 kinderen. Zie A.J.Zwaal in Sml, dec. 1997, blz. 189. Er staat ook dat Jetzes zoon Cornelis ( # 1612) het huis koopt van zijn mede erven.


PIETER JANS de BREED

2 SOUR S7


wedn. woonpl. West-Tersch.


GRIETJE CORNELIS

get. de vader


JANTJEN Pieters de BREED

get. de gr.moeder Aagt Hendriks(=#3321)?


JAN Pietersz de BREED

get. Grietje Nicolaas