Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS JOHANNES (de) MINK

2 SOUR S26


woonpl. West-Tersch. get. Japke Alberts


TRIJNTJE\TRYNTJE PIETERS PRONKER

2 SOUR S26


woonpl. West-Tersch. get. de vader, de moeij Trijntje Reltjes


JELLE JANS MOLENAAR

2 SOUR S109


hervormd


EIJTJE CORNELIS MINK

get. de vader, de gr.moeder Tetje Cornelis Bloem (=#1362) hervormd


LEENDERT JACOBS STOBBE

2 SOUR S109


get. Klaas Willems, Wijtske Leender Na Trijntje zijn nog 2 levenloze kinderen geboren.


EIJTJE CORNELIS MINK

get. de vader, de gr.moeder Tetje Cornelis Bloem (=#1362) hervormd


TJEBBE Teekesz REE

get. de gr.moeder Lijsbeth Douwes(=#2335)


TETTJE Cornelis MINK

get. de ouders


CORNELIS JORRITS\JORRITSZ MIER

2 SOUR S110


In 1752 wordter op Lies een Cornelis Jorritsz genoemd als ouderling. Vermoedelijk is het deze Corn. Jorr. Kooijman
En hij was daarvoor op Hoorn ook al ouderling geweest in 1737.


BARBER\BERBER WILLEMS

2 SOUR S110


ANTIE cornelis MIER

get. Willem Doekesz, Neeltje Arjens


JORRIT cornelisz MIER

get. de vader, Antje Cornelis (wed. Jan Claasz Bakker)


MATTE CORNELIS MIER

get. de vader, Antje Wybrants (hsv. Sipke Klaas de Jong)


IEMKE\IMKE CORNELIS\CORNELISZ KOOIJMAN

2 SOUR S110


get. de vader, Trijntje Cornelis


AALTIE\AALTJE\AALTJEN CORNELIS MIER

2 SOUR S110


get. Neeltjen Claas (=#1278)(hsv. Cornelis Feijkesz (=#1277)) Ze woonden in Hoorn.


IEMKE\YNSE JANSZ BONNE

2 SOUR S190


get. Batje Jacobs


NEEKE CORNELIS MIER

2 SOUR S19


get. de vader, Antje Cornelis (wed. Jan Claasz Bakker)


JACOB OENES\OENESZ BOON

woonpl. Hoorn


MARTJE\MATTE CORNELIS\KORNELIS MIER

get. de vader, Matte Sipkes woonpl. Lies


ANTJE Jacobs BOON

get. de vader, Jaakjen Oones


CORNELIS KLAAS\KLAASZ DEKKER

woonpl. Midsland


GEERTJE\G.* WIJBRANDS\WYBRANDS de GRAAF

G.= GERTJE/GETTIE woonpl. Kinnum
Mogelijk dezelfde als GERTJE Wibrands de GRAAF