Terschellinger DNA

Notes


KLAAS Cornelisz DEKKER

get. Japke Jans


ANTJE Douwes CUPIDO

get. de vader, Aaltje Cornelis


KLAAS Cornelisz DEKKER

get. Japke Jans


ANTIE Cornelis BONNE

get. de vader, de gr.moeder Neeke Cornelis


KNIERKE JACOBS

get. Sipke Schaap, Trijntje Jans


JACOB dirksz

get. Trijntje Douwes


JACOB dirksz

get. Wijbrand Jacobs, Trijntje Douwes


ZIMEN dirksz

get. Anne Cornelis, Klaske Dirks


GERTIE jacobs

get. Trijntie Jans


CORNELIS KLAASZ\KLASEN van KEULEN

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. 23-7 (?)


ANTJE WILLEMS IEMKES PERSOONS

woonpl. West-Tersch.


MARRITJE Cornelis van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader


GRIETJE Cornelis van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader


MAAMKE Cornelis van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader, Rimkje Jacobs


ALBERTJE Cornelis van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader


GERRIT Cornelisz van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader


MAAMKE\MARIE G.\GERRITS BOK

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wed.


ANTJE Cornelis van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader


KLAAS Cornelisz van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader, Trijntje Jacobs


HILKJE Jans FUERER\VURIE \ VUURER

2 SOUR S7


get. de vader, Marij Douwes Geus


CORNELIS LAMMERTS\LAMMERTSZ

2 SOUR S111


GRIETIE\GRIETJE SJOERDS

get. de vader, Neeke Leenderts(=#6193)


BAUTJE cornelis

get. Jacob Lammerts en vrouw


SIOERD cornelis

get. de vader, Trijntje Sioerds


LAMMERT Cornelisz KEESSEN

get. de vader