Terschellinger DNA

Notes


GOSSEN ISBRANDS\IJSEBRANDS\YSBRANDS

get. de vader, Jantien Gossens(=#352)


GRIETIE\GRIETJE SJOERDS

get. de vader, Neeke Leenderts(=#6193)


SJOERD isbrandsz\ijsebrandsz\ysbrandsz

get. Trijntje Sjoerds


YSBRAND isbrandsz\ijsebrandsz\ysbrandsz

get. Ysbrand Gossens, Rink Hendriks


CORNELIS OEDES ROELAND

2 SOUR S52


woonpl. West-Tersch.


MAAIJKE\M. SIPKES\S. PIE BARENTSZ

2 SOUR S112


woonpl. West-Tersch. M. = MAAIKE/MAAYKE/MAIJKE S. = SIPKESZ/Zipkes get. Martjen Zimons


GRIETJE Cornelis ROELAND

get. de gr.moeder Grietje


NEELTJE Cornelis ROELAND

get. de vader


MARTJEN Cornelis ROELAND

get. de vader. Grietje Pieters


SIPKE\ZIPKE Jans BARENTSZ

get. de vader


TRIJNTJE MOOZES\MOZES\Mozis

get. de vader


NEELTJE Sipkes\Zipkes BARENTSZ

get. de gr.moeder Hiltje Cornelis(=#4978)


JAN Sipkesz\Zipkesz BARENTSZ

get. de gr.moeder Hieke Cornelis(=#4978)


OEDE CORNELIS ROELAND

2 SOUR S37


get. de gr.moeder Grietje Teens


TREIJNTJE\TRIJNTJE POULUS WINDER\WINTER

2 SOUR S112


get. de vader


PIETER DOUWESZ ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

onecht kind get. de moeij Sitje Jans Zeilemaker


TRIJNTJE Cornelis ROELAND

get. de moeij Maartje Swart


TRIJNTJE CORNELIS WINTER

2 SOUR S115


get. de vader