Terschellinger DNA

Notes


PIETER CORNELIS VETSCHOEN

2 SOUR S117


1742 kocht Pieter het huis Torenstraat 143 van de erven van Tijmen Jansz en Antje Claes. (#7584). Pieter was schipper van 1738 tot 1764. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 129.


ALBERTJE CORNELIS TOP

woonpl. West-Tersch. testament 07-09-1740 voor not. Isak Angelkot te Amsterdam testament 10-11-1744 6948


CORNELIS PIETERS de BREED

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Aagt Hendriks(=#3321)?
In 1807 verkocht hij 1/2 aak voor 400gld. aan Klaas Molenaar op West. en in 1811 verkocht hij aan Klaas Molenaar de 1/2 in een aak "de Drie Gezusters" voor 200 gld.


TRIJNTJE\TRYNTJE SIPKES JONGKIND

woonpl. Hee


SIPKE Cornelisz de BREED

get. de vader, de stiefmoeder Aaltje Willems Zeilemaker


PIETER Cornelisz de BREED

get. de vader, de gr.moeder Aaltje Willems Zeilemaker


NEELTJE ANNES

Mogelijk dezelfde als #540.


PIETER Cornelisz CUPIDO

get. Pieter Willem Cupido, Trijntje Sipkes


KLAASKE Cornelis CUPIDO

get. Anne Cornelis, Klaaske Dirks


KLAASKE Cornelis CUPIDO

get. Anne Cornelis, Klaaske Dirks


PIETER DOUWES PRONKER

get. de vader, Anne Pieters Beroep: zeeman


NEEKE\NILKE\NILTIEN CORNELIS CUPIDO

get. Anne Cornelis, Barber Annes