Terschellinger DNA

Notes


SIBRAND\S. CORNELIS de GRAAF

2 SOUR S7


get. de vader, Wietske Frans S. = SIJBRAND/SYBRAND


WIEMKJE\W. FOEKES\VOEKES de VRIES

2 SOUR S7


W. = WIEMKJEN/WIMKE woonpl. West-Tersch. jd.


VOEKE Sibrands de GRAAF

2 SOUR S7


get. Diever Haantjes(=#4227)


ANTJE Sibrands de GRAAF

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie(=#4151)


DIEWERTJE\DIEUWERTJE Sibrands de GRAAF

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie(=#4151)


JAN ARIE\ARIES STARRENBURG

2 SOUR S7


woonpl. Giesendam wedn. woonpl. West-Tersch.


STIJNTJE\STYNTJE CORNELIS de GRAAF

2 SOUR S7


get. Trijntje Gerrits (hsv. Cornelis Lucius) woonpl. West-Tersch.


..... de GRAAF

onecht kind en na het huwelijk gewettigd.


NEELTJE Jans STARRENBURG

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie(=#4151)?


ANTJE Jans STARRENBURG

2 SOUR S7


get. Neeltje Teens(=#1726)


SAARTJE Jans STARRENBURG

2 SOUR S7


get. Neeltje Teens(=#1726)


BARBER Jans STARRENBURG

get. Pijtje Sijmens


JAN Jansz STARRENBURG

get. Maartje Jans Swart(=#5070)


PIETER Jansz STARRENBURG

get. de vader, de moeij Antje Cornelis de Graaf(=#1724)


STEEVEN\STEVEN TEUNIS\THEUNIS KRUL

2 SOUR S119


jm. woonpl. Penjum


ANTJE CORNELIS de GRAAF

2 SOUR S119


get. Trijntje Gerrits Lucius jd. woonpl.West-Tersch.


TEUNIS\THEUNIS Steevensz\Stevensz

2 SOUR S7


get. Mintje Theunis(=#4194)


HENDRIK Steevensz\Stevensz

2 SOUR S7


get. de moeij Leentje Steevens(=#3663)


CORNELIS Steevensz\Stevensz

2 SOUR S7


get. de moeij Leentje Steevens(=#3663)


JOHANNES Steevensz\Stevensz

get. de oude moeij Leentje Steevens(=#3663)


ANTJE Steevens\Stevens

get. de ouders


CORNELIS PIETERS\PIETERSZ KRIEL\K.

2 SOUR S7


K. = KRIELTJES woonpl. Zoutkamp


NEEKE\NEELTJE TEENS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


GRIETJE Cornelis KRIEL\KRIELTJES

2 SOUR S7


get. Trijntje Lucius


JAN Cornelisz KRIEL\KRIELTJES

2 SOUR S7


get. de ouders


JAN Cornelisz KRIEL\KRIELTJES

2 SOUR S7


get. Hesseltje Ieges


GRIETJE Cornelis KRIEL\KRIELTJES

2 SOUR S7


get. Trijntje Gerrits


PIETER CORNELIS KRIEL\KRIELTJES

2 SOUR S7


get. Trijntje Gerrits. Woonplaats West-Tersch. jm.


LEIJSBETH\L. CORNELIS\C. LUIJTJES\L.

2 SOUR S7


L. = LIJSBETH C. = CORNS L. = LUYTJES woonpl. West-Tersch.


NEELTJE Pieters KRIEL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Neeltje Theunis(=#1726)?


CORNELIS PIETERS WINTER\WINTERS

2 SOUR S120


woonpl. west-Tersch. get. Christina Vos testament 13-12-1799 6959


TRIJNTJE\T. REIJNDERS\R. SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S122


T. = TRYNTJE R. = Reinders/Reynderds/RYNDERS woonpl. West-Tersch. get. de vader


dood kind Cornelis WINTER\WINTERS

2 SOUR S129


PIETER CORNELIS WINTER\WINTERS

2 SOUR S129


REINDER\REIJNDER\R. HESSELS SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S182


get. de moeder R. = REYNDERD


LIJSBET\LIJSBETH CHRISTIAANS\Cornelis

2 SOUR S303


get. Trijntje Jacobs


GERRIT REIJNDERS SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S20


get. de vader


JANKE REIJNDERS SLUIJK\SLUYK

2 SOUR S20


get. de vader


WIGLE TJEBBES SWART

2 SOUR S337


woonpl. West-Tersch. zie verklaring van overlijden: S.m.l. Juni 2001, blz 103.


ELISABETH\L. CORNELIS WINTER\WINTERS

2 SOUR S124


get. de vader L. = LEIJSBETH/LIJSBET .
In 1825 toen ze weduwe was, leefde ze van een winkeltje op West


MAARTEN\MARTEN CORNELIS RAB\RAP

2 SOUR S129


woonpl. Vlieland


MARIA\M. CORNELIS WINTER\WINTERS

2 SOUR S125


get. de vader woonpl. West-Tersch. M.= MARIE/MARIJ


CORNELIS MAARTENSZ\MARTENSZ RAB\RAP

get. de gr.moeder Trijntje Rijnders Sluik(=#1734)


REINDER\RIJNDER JACOBS SLUIJK \ SLUYK

2 SOUR S125


get. de vader . Reinder was broodbakker.


MARIA\M. CORNELIS WINTER\WINTERS

2 SOUR S125


get. de vader woonpl. West-Tersch. M.= MARIE/MARIJ