Terschellinger DNA

Notes


RINSE JACOBS\JACOBSZ GORTER

2 SOUR S125


get. de gr.moeder Jantje Jans woonpl.West-Tersch.


ANTJE CORNELIS WINTER\WINTERS

2 SOUR S125


get. de moeij Aaltje Pieters woonpl. West-Tersch.


JACOB Rinsesz GORTER

get. de gr.moeder Geertje Imkes Klein(=#69)


JACOB Rinsesz GORTER

get. de vader, de gr.moeder Geertje Imkes Klein(=#69)


CORNELIS PIETERSZ DROEVIGER

get. Liesebet Pieters(=#4465)
Boedelscheiding tussen Cornelis en Grietje Jacobs. in 1791 RAL, inv. nr. 6989 (tussen 02-05 en 07-09-1791)


CORNELIS PIETERSZ DROEVIGER

get. Liesebet Pieters(=#4465)
Boedelscheiding tussen Cornelis en Grietje Jacobs. in 1791 RAL, inv. nr. 6989 (tussen 02-05 en 07-09-1791)


CORNELIS PIETERSZ

In Formerum was in 1737 - 1753 ene Cornelis Pietersz die ouderling was. Een andere Corn.P. komt niet in aanmerking.


JAN cornelisz

get. de vader, Marij Jans


CLAAS cornelisz

get. de vader, Atje Pieters


PIETER cornelisz

get. de vader, Atje Pieters


IEMKE\IMKE CORNELIS\CORNELISZ DEKKER

2 SOUR S70


get. de vader, Trijntje Jans


TETJE CORNELIS\KORNELIS

get. de vader, Trijntie Jans


CORNELIS Reindersz\REIJNDERS GROOT

get. Pieter Cornelis Groot(=#6206), Japke Inses(=#3726)


REINDER\REIJNDER CORNELIS\C. GROOT

2 SOUR S19


C. = CORNELISZ


BAUKJE\BAUKJEN FRANS

2 SOUR S19


get. de vader, Marij Lieuwes


NEELTJE Reinders GROOT

get. de vader, Trijntje Frans(=#2771)


TRIJNTJE Reinders GROOT

get. de vader, Marij Frans(=#2773)


ARIEN Reindersz GROOT

get. de vader


DIRK Reindersz GROOT

get. de vader


YSBRAND Cornelisz GROOT

get. de vader, Toomke Douwes


TRIJNTJE Reltjes KOIJMAN\KOOIJMAN

get. de vader, Trijntje Reltjes(=#2742)


JAN Hesselsz SMID

get. de vader, Jaakjen Jans


BAUKJEN Cornelis GROOT

get. de vader, Baukjen Frans