Terschellinger DNA

Notes


BAUKJEN Cornelis GROOT

get. de vader, Baukjen Frans


CORNELIS Reijndersz\R. GROENDIJK

R. = REINDERS/REINDERSZ get. de vader, Japke Jans


DOUWE CORNELISZ

Toch dezelfde als # 2299


SIBREG douwes

get. de vader, Neeltie Cornelis


REIJNDER CORNELIS\KORNELIS GROENDIJK

get. Neeke Reijnders


JACOMIJNTJE\JAKOMIENTJE JELLES

get. de vader, Aaltje Cornelis


JAN Reijndersz GROENDIJK

get. de vader, Trijntje Lieuwes


CORNELIS REINS\RYNS KUYPER

woonpl. Koudem/Koudum


ANTJE PIETERS REUVEKAM\R.

woonpl. West-Tersch. R.= REUVEKAMP/REUWEKAMP


ANTJE Cornelis KUYPER

get. de gr.moeder Lijsbet Gerkes


LIJSBETH Cornelis KUYPER

get. Klaasje Pieters


LIJSBETH Cornelis KUYPER

get. de vader, Neeltje Jacobs de Zeeuw


RIJN Cornelisz KUYPER

get. de vader, Neeltje Jacobs


ITSKE Cornelis KUYPER

get. de vader, de moei Martjen Tjebbes


RIJN Cornelisz KUYPER

get. de vader, de meu Maamke Tjebbes


PIETER DIRKS\DIRKSZ REUVEKAM\REUVEKAMP

2 SOUR S7


woonpl. Hollum (Ameland)


LEIJSBETH\L.* GERKES BAKKER

2 SOUR S7


L. = LIESBET/LIJSBETH/LYSBETH woonpl. West-Tersch.
Mogelijk dezelfde als LIJSBET* Gerkes BAKKER


DIRK Pietersz REUVEKAM\REUVEKAMP

2 SOUR S7


get. Grietje Gerkes


CORNELIS Pietersz REUVEKAM\REUVEKAMP

2 SOUR S7


get. Grietje Gerkes


CORNELIS RYNSZ

Het zou deze Cornelis Rijnsen kunnen zijn die in 1758 genoemd wordt als ouderling op Oost Terschelling.


CORNELIS jansz

get. Doetje Cornelis(=#4371) (wed. Jan Cornelis Bonck(=#1770))


CORNELIS jansz

get. de vader, Doetie Cornelis(=#4371)


CORNELIS jansz

get. de vader, Doetie Cornelis(=#4371)